Najmniejszym państwem nordyckim, położonym w Europie Północnej, a ściślej mówiąc w Skandynawii jest Królestwo Danii. Nie wszyscy wiedzą, że w skład tego kraju formalnie wchodzą także: Grenlandia oraz Wyspy Owcze. Sąsiadami Danii od strony południowej są Niemcy, natomiast przez cieśninę Sund kraj graniczy ze Szwecją. Głową państwa jest królowa Małgorzata II, gdyż państwo to jest monarchią konstytucyjną już od 5 czerwca 1894 roku. Folketing to określenie jednoizbowego parlamentu, który sprawuje władzę ustawodawczą.

Dania jest jednym z członków Unii Europejskiej, NATO, ONZ, Unii Nordyckiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju itd. Największym duńskim miastem, a zarazem stolicą tego kraju jest Kopenhaga. Ten najmniejszy kraj nordycki w większości pokrywają tereny nizinne, natomiast warunki naturalne są przejściowe: między Europą Środkową, a Północną. Całkowita powierzchnia kraju wynosi 43 094 km2, przy czym 70% powierzchni lądowych mieści się na Półwyspie Jutlandzkim (resztę przypada na 406 wysp).

Na ternie państwa panuje klimat umiarkowany ciepły typu morskiego. Taka strefa klimatyczna powoduje, że zimy są łagodne i krótkie, lata natomiast nieco chłodne. Dania jest krajem dobrze rozwiniętym, o czym świadczy najlepszy Wskaźnik Wolności Gospodarczej. Dużą rolę odgrywa wydobycie ropy naftowej, gazu ziemnego, torfu oraz węgla brunatnego, dzięki czemu państwo jest samowystarczalne energetycznie. Jeśli chodzi o rolnictwo, Duńczycy mogą pochwalić się uprawą zmechanizowaną, na wysokim poziomie i o dużej wydajności.

Warto przeczytać