Historia pięknego kraju, jakim jest Norwegia rozpoczyna się w roku 793, kiedy najeźdźcy z Skandynawii, zwani wikingami napadli na klasztor Lindisfarne. Od tego czasu krążą legendy o norweskich wikingach, którzy mieli dotrzeć nie tylko do Islandii, Grenlandii, ale nawet do Ameryki. Dzieje tego kraju były różne, ale w końcu doszło do zjednoczenia, a Norwegia do dnia dzisiejszego pozostaje monarchia konstytucyjną, której głową państwa pozostaje król. Konstytucja określa prawa głowy państwa jako bardzo szerokie, ale w dzisiejszych czasach w praktyce pełni on tylko funkcje reprezentacyjne. W rzeczywistości władzę wykonawczą sprawuje premier wraz z rządem.

Pomimo tego, że Norwegia zajmuje przedostatnie miejsce na świecie pod względem zaludnienia, nie oznacza to, że obywatelom tego kraju żyje się źle. Państwo to bowiem należy do jednych z najlepiej rozwiniętych państw na świecie. Terytorium zajmuję część Półwyspu Skandynawskiego, Jan Mayen, Svalbard, jak również Wyspę Bouveta. Klimat jest tam dość zróżnicowany, przez co ludność zamieszkuje w znacznym stopniu południowe regiony, gdyż na północy cały rok panuje sroga zima. Ważnymi działami gospodarki są rybołówstwo, rolnictwo, jak również leśnictwo. Ponadto Norwegia słynie z świetnie rozwiniętej energetyki. Wystarczy wspomnieć, że ilość wytwarzanej energii na jednego mieszkańca daje najlepszy wynik w skali światowej. Ponadto Norwegia słynie z wydobywania ropy naftowej, rudy żelaza i miedzi.

Warto przeczytać