"Tak, kochamy ten kraj" można najprościej przetłumaczyć tytuł hymnu Norwegów. I pomimo tego, że kraj ten liczy niemal 5 mln mieszkańców, każdy z nich może być dumny z ojczyzny. Nic dziwnego, że coraz więcej ludzi zza granicy pragnie tymczasowo, bądź na stale osiąść w tym państwie. Norwegia to monarchia konstytucyjna, której głową państwa jest król Harald V. Pod względem gęstości zaludnienia kraj ten zajmuje przedostatnie miejsce, a ludność skupiona jest głównie w południowej części Norwegii. Graniczy ona z trzema krajami: Finlandią, Szwecją i Rosją. Stolicą, a zarazem największym miastem w Norwegii jest Oslo. W nim zamieszkuje aż 11% wszystkich obywateli Norwegii.

Jeżeli chodzi o klimat to jest dosyć zróżnicowany. Południowa oraz środkowa część znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego morskiego, natomiast tereny położone dalej na północ, tuż za kołem polarnym to strefa klimatu chłodnego morskiego, który stopniowo graniczy z subpolarnym. Stąd też w niektórych miejscach cały rok panuje sroga zima, co z kolei przyczynia się do zróżnicowania gęstości zaludnienia. Norwegia należy do krajów wysoko rozwiniętych, o czym dowodzi np. wydobywanie ropy naftowej na dużą skalę, wysoki rozwój rybołówstwa, rolnictwa, budownictwa, handlu itd. Ponadto Norwegia jest krajem, który pochwalić się może doskonale rozwiniętą energetyką. Dowodzi temu fakt, że ilość wyprodukowanej energii w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest najwyższa w skali świata.

Warto przeczytać