Niemal każdy miłośnik bajki "Muminki", będąc dzieckiem zastanawiał się kim tak naprawdę są te stwory i skąd pochodzą. Odpowiedź jest prosta: te dwunożne istoty, przypominające nieco hipopotamy zamieszkują dolinę gdzieś w Finlandii, warto więc coś na temat tego niezwykłego państwa wiedzieć. Położona w Europie Północnej powstała w 1917 roku po upadku władzy cara w Rosji. Do jej sąsiadów należy zaliczyć: od zachodu Szwecję, od północy Norwegię oraz od wschodu Rosję.

Ponadto Finlandia od strony zachodniej posiada dostęp do tego samego morza, co Polska, czyli Morza Bałtyckiego. Zanim kraj ten stał się zależny od państwa rosyjskiego, wcześniej był w niewoli szwedzkiej. W wyniku tego w roku 1917 Finlandia nie posiadała ukształtowanych tradycji narodowych. Znaczną część terenu kraju pokrywają niziny, ponadto kraj ma dostęp do Zatoki Fińskiej oraz Zatoki Botnickiej, które wyznaczają naturalne jego granice. Na terenie państwa znajduje się również wiele jezior, bagien i torfowisk.

W północnej części kraju, gdzie występuje klimat okołobiegunowy subpolarny można podziwiać Laponię Fińską, czyli przedgórze Gór Skandynawskich. Na południu występuje klimat umiarkowany chłodny przejściowy. W Finlandii obowiązują dwa języki oficjalne: szwedzki i fiński. Jeśli chodzi o wyznawaną religię, to status kościołów narodowych mają: Kościół Ewangelicko-Luterański i Fiński Kościół Prawosławny, przy czym konstytucja kraju gwarantuje każdemu obywatelowi wolność religijną.

Warto przeczytać