Polska jest państwem unitarnym położonym w Europie Środkowej. Nasz kraj ma dostęp do Morza Bałtyckiego. Jego południową granicę wyznaczają Sudety i Karpety w dorzeczu Odry i Wisły. Powierzchnia państwa wynosi 312 679 km² i zajmuje 70. miejsce na świecie oraz 9. w Europie. Liczba ludności Polski jest równa 38,5 miliona, a to daje jej 34. miejsce w skali światowej. Sąsiadami Polski od zachodu są Niemcy, od południa Czechy i Słowacja, od wschodu Ukraina i Białoruś, natomiast od północy Rosja, a właściwie obwód kaliningradzki. Stref ekonomiczna na Morzu Bałtyckim graniczy z Danią i Szwecją.

Obszar naszego kraju w przeważającym stopniu zajmują nizinne tereny, przynależne do wschodniej części Niżu Środkowoeuropejskiego. W Polsce występuje równoleżnikowe (pasowe) ułożenie krain geograficznych. W części północnej i centrum kraju przeważają tereny nizinne, natomiast na południu tereny wyżynne oraz góry. Na obszarze naszego państwa występuje 70 szczytów, które liczą powyżej 2000 metrów wysokości i wszystkie położone są w Tatrach. Rysy, szczyt w Tatrach Wysokich jest najwyższym punktem na terytorium Polski. Z kolei Żuławy Wiślane, depresja w północnej części kraju są punktem najniższym. W Polsce występuje strefa klimatu umiarkowanego ciepłego przejściowego. Nasz kraj należy do jednych z najbardziej zalesionych w Europie.

Warto przeczytać