Pomimo tego, że od północnego wschodu Czechy graniczą z Polską i tak niewiele wiemy na temat jednego z naszych sąsiadów, a warto, bo Republika Czeska nie słynie tylko z kultowej, znanej i uwielbianej przez wszystkich bajki "Krecik". Do grona sąsiadów tego urokliwego państwa zliczają się również: Niemcy, Austria i Słowacja. Czechy są państwem demokratycznym z ustanowioną, jako ustrój polityczny republiką parlamentarną.

Powierzchnia tego kraju położonego w Środkowej Europie wynosi 78866 km2, co daje mu 116 miejsce na świecie. Wody śródlądowe zajmują w tym tylko 2%, bo pomimo, iż terytorium państwa znajduje się w zlewisku trzech mórz, samo do żadnego dostępu nie ma. Według badań z 2013 roku liczba ludności w tym europejskim kraju wynosi 10,5mln osób, co pozwala zająć 78 miejsce w skali światowej. Warto dodać, że Czesi stanowią 94% wszystkich mieszkańców. Republika Czeska jest członkiem wielu organizacji, między innymi: Unii Europejskiej, ONZ, Rady Europy, czy Grupy Wyszehradzkiej.

Panuje tam czterostopniowy podział administracyjny, a Praga, która jest największym miastem i pełni funkcję stolicy, posiada również status kraju ( terytorium Państwa Czeskiego podzielone jest na czternaście krajów ). Czesi mogą pochwalić się również wieloma osiągnięciami w zakresie kultury. Warto wspomnieć o Teatrze Reduta w Brnie, najstarszym w całej Europie Środkowej, czy o Praskiej Lucernie, działającym nieprzerwanie od 1909 roku kinie.

Warto przeczytać