Indonezja kojarzy nam się z bajecznymi plażami, wulkanami, różnorodną egzotyką oraz dzikością tysiąca wysp. Nie bez powodu, ponieważ jest krajem wyspiarskim liczącym ich aż 17 508, z których co trzecia nie jest zamieszkana. Indonezja na łącznej powierzchni 1 919 400 kilometrów kwadratowych posiada 240 milionów obywateli, należących do 250 grup etnicznych. Co jeśli chodzi o religie Indonezji? 86% Indonezyjczyków wyznaje islam, co czyni tą krainę największym krajem muzułmańskim świata. Pozostałą część populacji stanowią hindusi, buddyści, protestanci oraz katolicy.

Początki islamizacji

Muzułmanie dotarli na obszary obecnej Indonezji już w XIII wieku. W XV w. religia islam pojawiła się na Sumatrze, dzięki wymianie handlowej z indyjskimi i arabskimi kupcami, natomiast na początku XVI wieku objął swoimi wpływami wyspę Jawę. Duża liczna panujących władców przechodziło na islam, który w następnych dwustu latach rozprzestrzenił się na niedosięgnięte islamem wyspy archipelagu. Przez wiele lat Indonezja stanowiła kolonię holenderską. wówczas to islam stał się bardzo ważny, gdyż stanowił on element kształtujący tożsamość narodową. Należy pamiętać jest, że islam nie religią państwową. Na charakter islamu wpływa także duża liczba różnych ugrupowań oraz kierunków muzułmańskich. Charakteryzują się one podejściem nowoczesnym, co przejawia się głownie z miastach oraz na wybrzeżach oraz szczegółowym przestrzeganiem zasad islamu (islam ortodoksyjny), które najbardziej widoczne jest na prowincji.

Konflikty religijne

W XX i XXI wieku znacznie wzrosło znaczenie partii i ruchów islamskich. Pomimo swojej długiej historii ruchy te stanowią zjawiska drugorzędne, jednakże zauważane ze względu na dokonywane ataki terrorystyczne i tworzony wokół nich szum medialny. Główną bolączką Indonezji są konflikty na tle regionalnym (jest to spadek po długich rządach prezydenta Suharto). Wyznawcy starego reżimu bardzo często doprowadzali do rozgrzania sytuacji, organizując muzułmańskich bojówkarzy przeciwko chrześcijańskiej mniejszości – w celu zatrzymania procesów demokratycznych. W Indonezji nasilają się próby wprowadzenia prawa islamskiego, choć ich zwolennicy nie znajdują jeszcze poparcia w całym społeczeństwie. Stopniowo przybywa jednak miejsc, gdzie podstawą prawodawstwa jest szarijat. Są widoczne jednak środowiska, które posiadają przeciwne poglądy.

Religia w najpopularniejszych destynacjach

Na Sumatrze, jednymi z głównych religii są: islam, chrześcijaństwo oraz animizm, czyli przekonanie, zgodnie z którym istoty, nie będące ludźmi, takie jak zwierzęta, czy rośliny, a także przedmioty nieożywione posiadają duszę. Co więcej, na bardziej popularnej turystycznie wyspie Baliponad 93,18 %. mieszkańców to hinduiści, natomiast muzułmanie stanowią 4,79 % wszystkich mieszkańców, katolicy 0,72 %, protestanci 0,66 %, a buddyści 0,64 %. Na Jawie z kolei ponad 90 % mieszkańców wyznaje islam (52 % wyznaje islam ortodoksyjny, a 40 % islam animistyczny). Protestanci stanowią 2,60 % wszystkich Jawajczyków, a katolicy 1,4 %. Cząstkową grupę natomiast stanowią buddyści i hinduiści.

Święta w Indonezji

Obywatele tego wyspiarskiego kraju obchodzą w szczególności święta islamskie. Nie są również obojętni wobec świąt chrześcijańskich oraz buddyjskich. Natomiast święto narodowe Indonezji przypada na 17 sierpnia – Dzień Niepodległości. W czasie świąt otwarte pozostają jedynie domy towarowe. Wyjątek stanowią dwa dni wolne od pracy - związane są one ze świętem zakończenia postu muzułmańskiego, czyli ramadanu.

Warto przeczytać