Kto choć trochę zna historię Meksyku, doskonale wie, że jego tereny przez tysiące lat zamieszkiwane były przez rdzennych Indian. Kultura tego kraju, jego zwyczaje i tradycje, jego obyczajowość i religie mają źródło w starożytnych plemionach. Do dziś przetrwały ślady starożytnych cywilizacji, a potomkowie Indian stanowią ogromną większość mieszkańców tego niezwykłego kraju.

Podróż w przeszłość
Tereny obecnego Meksyku były zamieszkiwane przez rozmaite plemiona, między innymi Olmeków, Zapoteków, Majów oraz Azteków. Ci ostatni są szczególnie znani. Udało im się, bowiem stworzyć ogromne i niezwykle bogate imperium. Dopiero hiszpańscy konkwistadorzy, który pojawili się tu na początku XVI wieku przyczynili się do jego upadku. Nie tylko podbili tereny Indian, ale wykorzystując siłę i niebywałą agresję z determinacją niszczyli wszystko, co udało się im stworzyć. Chcieli na tych ziemiach wybudować własną cywilizację, tak daleką od tej, z którą się tu zetknęli. Po konkwistadorach, którzy przygotowali grunt do budowy Nowej Hiszpanii, przybyli tu liczni imigranci z tego kraju. Ogromną rolę w tworzeniu nowej cywilizacji na indiańskich ziemiach odegrał kościół katolicki, a zwłaszcza zakon Jezuitów.

W późniejszym czasie, gdy okazało się, że brakuje rąk do pracy, zaczęto sprowadzać do Meksyku niewolników murzyńskich z Afryki, których potomkowie do dziś żyją na tych ziemiach. Meksykańska ludność bardzo długo żyła pod władzą hiszpańską. Dopiero z początkiem XIX wieku nastąpiły pierwsze próby wyzwolenia się spod niej. Na początku miały miejsce drobne spiski przeciwko okupantowi. Potem zaczęły wybuchać mniejsze i większe powstania. Aż wreszcie doszło do regularnej wojny. Obalenie władzy hiszpańskiej nastąpiło w 1815 roku. Jednak dopiero 6 lat później, w 1821 roku proklamowano niepodległość. Konstytucja, która wzorowana była na Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki uczyniła z Meksyku republikę związkową. Mało, kto zdaje sobie sprawę, że oficjalna nazwa tego kraju to Stany Zjednoczone Meksyku.

Historia Meksyku jest niezwykle dramatyczna i bardzo krwawa. Szczególnym jej etapem jest próba całkowitego zniszczenia cywilizacji indiańskiej. Rzeczywiście większa część dziedzictwa Indian uległa zniszczeniu. Śmierć poniosły miliony rdzennych mieszkańców Meksyku. Na pomoc Hiszpanom przyszły epidemie chorób, które zdziesiątkowały indiański świat. Trzeba zaznaczyć, że Indianie, prawowici właściciele tych terenów, nigdy nie odzyskali niepodległości. Zdobyli ją już potomkowie kolejnych pokoleń Hiszpanów, czyli Kreole.

Współczesny Meksyk otwiera przed nami niezwykle barwny i różnorodny świat. Tutaj obok siebie mieszkają Indianie, Metysi, Kreole i wiele innych mniejszości etnicznych. Jednocześnie współegzystują ze sobą i tworzą miejsce pełne kontrastów. Historia Meksyku to ogromny bagaż złych doświadczeń, ale również wielkie dziedzictwo kulturowe.

Oaxaca de Juárez, najbardziej indiańskie miasto Meksyku
Jeżeli pragniemy udać się do najbardziej indiańskiego miasta Meksyku, powinniśmy wybrać Oaxaca de Juárez. Indianie stanowią tutaj od 60-70 % wszystkich mieszkańców. Jeżeli dodamy do tej liczby Metysów, czyli potomków Indian i białych mieszkańców, będzie ona sięgać nawet 95 %. Tylko 5 % ludności Oaxaca to mieszkańcy pochodzenia europejskiego i murzyni.

Wizyta w tym mieście to niepowtarzalna szansa zetknięcia się ze śladami starożytnych cywilizacji indiańskich. W pobliżu znajdują się wykopaliska w Monte Alban, odkrywające przed nami pozostałości dawnego państwa-miasta Zapoteków – Mitla.
Oaxaca jest niezaprzeczalnie jednym z najpiękniejszych miast w Meksyku. Ukazuje turystom atrakcyjną mieszankę elementów indiańskich oraz hiszpańskich, zachowując swój unikalny charakter. Dlatego zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Oprócz pięknej architektury, podróżni są tu zainteresowani bogatym kalendarzem kulturalnym miasta. Najsłynniejszym wydarzeniem jest Guelaguetza, rdzenny festiwal, odbywający się w lipcu z mnóstwem tradycyjnych tańców, kostiumów, muzyki, jedzenia i lokalnego rzemiosła.

Zainteresowani kulturą Meksyku, powinni odwiedzić Museo Regional de Oaxaca, które mieści się w dawnym klasztorze Iglesia de Santo Domingo i posiada fantastyczne kolekcje związane z rodzimą kulturą, a także z ekspozycje kościelne i świeckie z okresu kolonialnego. Wspaniała kolekcja etnologiczna obejmuje kostiumy, maski, biżuterię, narzędzia ceremonialne i domowe należące do plemion indiańskich z regionu, a także znaleziska archeologiczne z okolicznych ruin. Zbiory muzeum przybliżają dawne indiańskie cywilizacje i chronią ważną spuściznę rdzennych mieszkańców Meksyku.

Warto przeczytać